alekstarn (alekstarn) wrote,
alekstarn
alekstarn

Не могу дышать (ивр)אלכס טארן
מרוסית: י. גרינולד

אני לא יכול לנשום...
"לא יכול לנשום..." – הוא חרחר בצרידות טרם שהשיב נפשו לבורא – אשר, כך נקווה, יצליח להפיח את הישות הנצחית הזאת אל תוך חומר אנושי ראוי יותר.

מה כבר אפשר להגיד כאן – המוות בחנק תחת ברכו של שוטר שטוף חריצות יתר, ספק אם ניתן להללו בחוצות, על אף שדעתו, שלא לפרסום כמובן, של משרד האוצר שונה בוודאי. הרי כל נשימה, מן הסתם של מר פלוייד, עלתה למשלם המיסים האמריקאי, סנטים אחדים לפחות, שהוצאו לתלושי המזון אשר באמצעותם הולך הבטל הזה אכל לשובע, לסיוע לאימהות חד הוריות אשר נהג לנטוש כאשר הרו לו, למאבק נגד סמים שצרך בשקידה ולמניעת שוד-גזל-עושק, בם עסק ג'ורג' הבריון בזמנו הפנוי בין התמסטלויות.
ועל אף הכול, אלה הם החיים והם הוענקו לנו – כפי שהעיר נכון אחד הסופרים הסובייטיים  – לא כדי להתייסר מכאב תחת ברך פלונית חונקת, אף אם יילקח בחשבון החיסכון התקציבי המוזכר. כמו כן, אני חש בעצמי הזדהות מסוימת עם אלה שמעל מצחיות שלהם מתנוסס היום הכיתוב – " לא יכול לנשום..." כי אני, תארו לעצמכם, גם "לא יכול".
אני לא יכול לנשום תחת הברך הכובשת של בני בלייעל, חברי "כת שוחרי הקדמה"השמאלנים שכבר מזמן, הפכו את החברה המערבית שחייתה פעם חופשית, למחנה שבוים גדול אחד, שנחנק ע"י רודנות אכזרית ביותר של התקינות הפוליטית.
אני לא יכול לנשום בתוככי הזוהמה של שפת אורוול, שרודנים שמאלנים דוחפים בכוח אל לועי, לעת עתה ללא שיניים, אך זה, ככל הנראה, רק ענין של זמן.
אני לא יכול לנשום למשמע כול  אותן  – "מאזינות" ו "מאזינים", במקום – "המאזינים", בו כלולים אלה וגם אלה, למשמע – "הורה מס' 1" ו "הורה מס'2" – במקום אימא ואבא, "חבר בקהילת הלהט"ב"  - במקום הומוסקסואל, למשמע – "אדם בר מחזור"  – במקום אישה, –"מוחלשים" – במקום חלשים, – "בעלי כישורים אחרים" – במקום דבילים, ושאר פסבדו-מושגים רבים שנכפים עלי בתכתיב רודני גס .
אני לא יכול לנשום בשל האיסורים על מחקרים ומקצועות שלא תואמים "תקינות פוליטית", בשל פיטורי פרופסורים והרחקת מרצים שהעזו – לא, לא למחות! – אלא לא להלל בקולניות נדרשת את עולו של השבי השמאלני.אני לא יכול לנשום, חנוק בשקרים שמוגשים בתור "המבט המדעי האובייקטיבי על המציאות", חנוק באיסורים על יישום טכנולוגיות, חנוק בקשקושי הסרק על "מאבק  בהתחממות כדה"א" שמאיימת באבטלה כוללת, ברעב ובהכחדתה של הציוויליזציה.
אני לא יכול לנשום בגלל קניבלים דורסניים שעומדים בראש ועדות וסניפים  שונים של האו"ם, בגלל רוצחים סדרתיים שמשכו על עצמם גלימות שיפוט של בית הדין הבינלאומי, בגלל רודנים שטופי-דם שמטיפים לעולם החופשי [לעת עתה] כיצד יש לשמור על זכויות אדם.
אני לא יכול לנשום כאשר מרצחים איסלאמיסטים חשוכים, שהוכנסו ע"י "כת שוחרי הקדמה" אל העולם המתורבת, באצטלה של "פליטים אומללים", הופכים שכונות ערינו לזירות פשע ואונס נטולות מגן ומשפט.
אני לא יכול לנשום כשעדרי החוליגנים, בשלל צבעי העור, גולשים כמו לבה בהתפרצות געשית, גודשים ככרות ערינו, תוך ביזה, ניתוץ ושריפה של כל מה שניתן לבזוז, לנתץ ולשרוף – כאשר המשטרה נמוגה, נסוגה בפחד, על פי פקודותיהם של פוליטיקאים מ "כת שוחרי הקדמה" שכה נערצים ע"י העדר.
אני לא יכול לנשום כשאנשים שהיו פעם חופשיים, בארץ שהייתה פעם חופשית, נופלים על ברכיהם ללקק מגפיים ספוגי שתן של בריון-פורע מגחך – זאת מתוך חשש מאובדן מקום עבודה, תפקיד, חוזה, משרה בחברת הסטארט-אפ.
אני לא יכול לנשום מחשש לגורל נכדיי, להם אני מוריש עולם שבוי בידי נבלים שמאלנים.
אני לא יכול לנשום! שומעים?! אני לא יכול לנשום!
גם אתם לא יכולים? אתם שואלים מה צריך לעשות כל עוד לא נחנקנו סופית כמו אותו "הקדוש המעונה" – פלוייד? מבטחכם שהעניינים גולשים בדיוק לקראת זאת, לא כפרפרזה ספרותית, אם כי הלכה למעשה. השוני רק בכך שאותנו, האנשים הרגילים להבדיל, לא יקברו בארונות זהב, אלא יגרפו אל הבור המשותף בעזרת כף שופל, אם עד אז עוד יישארו שופלים בעולמנו. בעצם, אם להיזכר,       "כת שוחרי הקדמה" השמאלנית של פול-פוט, הצליחה לקבור כרבע מתושבי קמבודיה בלי שופלים, בעזרת קרדומים בלבד...
אומר לכם מה יש לעשות. ממילא, זוהי התשובה המתבקשת – מעול שביו של הכובש מתנערים  בדרך אחת בלבד – באמצעות מרידה, התקוממות, התנגדות. כמובן שאינני קורא לכם לצאת אל רחובות, לנתץ חלונות ראווה ולהצית צמיגים. אנשים רגילים ממעטים להשתתף בהפגנות ולו שלוות, שלא לדבר על רוויות אלימות. האנשים הרגילים מקיימים חיים רגילים שכוללים משפחה רגילה, עבודה רגילה והלכות פנאי רגילות. קשה להם להקצות מזמנם לעמידה במשמורות, להנפת כרזות, לעמידה פיזית נגד כוחם העדיף של בני בליעל שמלכתחילה עולים עליהם ביכולת להכות, לענות ולהרוג. אינני יכול לדרוש מכם שתהפכו לבלתי נורמליים.
אך אין זה אומר שאינכם מסוגלים להתקוממות.

תתחילו בה – כל אחד במקומו הוא. תתחילו מסירוב עקרוני להשתמש במונחי לשון של השובים, בני "כת שוחרי הקדמה". זה רק נראה, כאילו לשון האינוורסיה המתהפכת של אורוול, היא תולדה של השבי. בעצם, המציאות הינה  בדיוק הפוכה.
ראשית כל, בני בליעל של "כת שוחרי הקדמה", דואגים לשבור את השפה הנורמטיבית, תוך שבוש וערפול מושגים מקובלים ורק לאחר מכן הם נגשים להקים מחומרי הכזב הללו ארמונות רמיה של "הערכים האוניברסליים".
תסרבו להיקרא " הורה מס'..." – הנורמליות איננה פשע, וסטייה מנורמה אין בה הוד.
תהיו מה שאתם באמת – אישה, גבר, לבן, שחור, צהוב, סגול... ולעולם אל תתחרטו על המהות שלכם.
כאן ייאמר, כפרפרזה, לפסקה משירתה של מרינה צביטאיבה – "כלפי העולם הנפשע שלהם, רק מענה אחד – דחיה!"
ודבר נוסף, חשוב לא פחות – אל לכם להתבייש מלבטא את עמדתכם הערכית, כלפי שפלות מוסרית של "כת שוחרי הקדמה" השמאלנים בחוג האנשים המקורבים אליכם. הרי תוך קיום יחסי הידידות הרגילים עם שמאלנים ועם אלה שמצביעים עבורם, אתם מנרמלים את השבי, מעניקים לו לגיטימיות.
זכרו, הסימטריה המדומה בין "שמאלנים" ל "ימניים" – הנה רק אחד בשיבושי המושגים אליבא ד "כת שוחרי הקדמה". הרודן, השקרן והמחריב, מן הנמנע שיהיה סימטרי לבן אדם נורמלי.
שמלאן, משמע – נבל. אתם אנשים נורמליים. "כת שוחרי הקדמה" השמאלנים – סטייה מהנורמה, קודם כול, מהנורמה המוסרית.
השקפת עולמה של הרודנות השמאלנית עדיין לא עומדת למשפט פלילי, כפי שעמדה אידאולוגיה של קרובת משפחתה הפשיסטית, אבל עובדה זאת אינה צריכה להרתיע אתכם מגינוי מוסרי גורף כלפי "המסדר" הנפשע הזה על שלל אוהדיו. אל תנהלו שום דיונים עם "כת שוחרי הקדמה", כדי לא לעמוד עמם על מישור אחד – פשוט הימנעו מלכלול אותם בין חבריכם, אולי אחדים בהם לא יקלו ראש בכך.
מישהו יגיד – זה מעט מדי. אבל, הרי יש להתחיל במשהו, הלא כן? אזי מדוע, שבנוסף לתלונות נבובות ברשתות חברתיות, לא להתחיל ממך-עצמך, מהתנהלותך האישית, מהחוג האישי שלך – ללא מחאות, הפגנות, פדיונות ותביעות פיצויים? כי ההשתלטות השמאלנית הזאת, כבר הרחיקה לכת, ואם תמשיך רק לחרחר – "אני לו יכול לנשום..." – העניין יסתיים בכי-רע. ממש רע לכולם.

[22/6/2020]
Subscribe

 • О долге

  В продолжение темы долга антисемитской Европы перед моим народом. Меня иногда спрашивают: когда ты перестанешь талдычить об этом? Сколько можно?…

 • О Польше и польской правоте

  В нынешнем скандале с принятым в Польше законом и последующим «полу-разрывом» дипотношений обращают на себя особое внимание голоса еврейских…

 • Hit & Run

  Если бы Ноб. лауреат был жив, он, конечно, написал бы по этому случаю что-то вроде: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку – И не смотри “Hit &…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments